Global Invest Tillsyn

Intressekonflikter

Global Invest Finansförmedling Sverige AB har identifierat ett antal potentiella intressekonflikter som möjligen skulle kunna inträffa i verksamheten. Med anledning av detta har dessa riktlinjer utarbetats för att vi i möjligaste mån skall undvika att intressekonflikter uppstår och om så ändå skulle ske, skall det finnas rutiner för att hantera sådana på bästa möjliga vis. Mer information finns i nedan dokument.

pdfRiktlinjer för hantering av intressekonflikter

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
autumn