Global Invest Tillsyn

Kapitaltäckning

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering skall följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på bolaget webbplats.

Via nedan länkar finner ni information som rapporterats till Finansinspektionen

 

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
autumn