Global Invest Tillsyn

Våra tillstånd

Tillstånd av Finansinspektionen:

  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling,
  • a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt).
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument.
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.

Visa våra tillstånd hos Finansinspektionen

Global Invest Finansförmedling Sverige AB
Stora Torget 3, 1 tr
582 19 Linköping

Organisationsnummer: 556706-5569
Kategori: Värdepappersbolag
FI Institutnummer: 035555

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
autumn