• Globalinvest2

Historik

Global Invest grundades i Linköping år 2000 av bland annat Roine Boman, som fortfarande är delägare.

Vi har med åren expanderat och öppnat nya kontor på flera orter runt om i Sverige, allt för att vara nära våra kunder. Idag finns vi representerade på många orter. Du hittar oss under Kontakt.

År 2006 blev Global Invest ett värdepappersbolag och år 2018 blev bolaget anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB, som är majoritetsägare i Global Invest. Detta innebär att vi tillsammans med våra tillstånd för försäkringsdistribution och Garantum Fondkommissions tillstånd för investeringsrådgivning kan ge finansiella råd och står under Finansinspektionens tillsyn.