Global Invest Tillsyn

Historik

Global Invest grundades år 2000 i Linköping.

Vi har med åren expanderat och öppnat nya kontor på flera orter runt om i Sverige. Idag finns vi representerade i 11 städer inklusive våra besökskontor.

År 2006 blev Global Invest ett värdepappersbolag, vilket innebär att vi står under Finansinspektionens tillsyn. Inför år 2018 blev Global Invest anknutet ombud till Garantum Partner AB vilket innebär att vi tillsammans med våra tillstånd för försäkringsförmedling inklusive sidotillstånd och Garantum Partners tillstånd för investeringsrådgivning kan ge finanisella råd.

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
Försommar