Global Invest Tillsyn

Historik

Global Invest startades år 2000 i Linköping.

Vi har med åren expanderat och öppnat kontor utanför Linköping, först ut var Norrköping. Sedan dess har vi slagit upp portarna i ytterligare nio städer, allt för att vi ska finnas nära våra kunder.

År 2006 blev Global Invest ett värdepappersbolag, vilket innebär att vi står under Finansinspektionens tillsyn. Inför år 2018 blev Global Invest anknutet ombud till Garantum Partner AB vilket innebär att vi tillsammans med våra tillstånd för försäkringsförmedling inklusive sidotillstånd och Garantum Partners tillstånd för investeringsrådgivning kan ge finanisella råd.

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
Försommar