Skip to main content

Historik

Idag heter vi Garantum Wealth Management (varumärkesändring i oktober 2023). Vi är en del av koncernen Garantum. Tidigare hette vi Global Invest Finansförmedling Sverige AB. Ett företag som grundades i Linköping år 2000 av bland annat Roine Boman.

Vi har med åren expanderat och öppnat nya kontor på flera orter runt om i Sverige, allt för att vara nära våra kunder. Idag finns vi representerade på många orter. Du hittar oss under Kontakt.

År 2006 blev Global Invest ett värdepappersbolag och år 2018 blev bolaget anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB. Detta innebär att vi tillsammans med våra tillstånd för försäkringsdistribution (Garantum Wealth Management GI AB) och Garantum Fondkommissions tillstånd för investeringsrådgivning kan ge finansiella råd och står under Finansinspektionens tillsyn.

2023 ändrar vi varumärke som en naturlig del i vår företagsutveckling. Från Global Invest till Garantum Wealth Management. 

"Hos oss får du alltid en personlig rådgivare med assistent som värnar om dina intressen och som löpande följer upp dina placeringar, försäkringar och ditt sparande."