• Globalinvest2

    Rådgivning i alla marknadslägen

Historik

Global Invest grundades i Linköping år 2000 av Roine Boman och Micael Gustavsson.

Vi har med åren expanderat och öppnat nya kontor på flera orter runt om i Sverige. Idag finns vi representerade i 11 städer inklusive våra besökskontor.

År 2006 blev Global Invest ett värdepappersbolag och år 2018 blev bolaget anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB, som är majoritetsägare i Global Invest. Detta innebär att vi tillsammans med våra tillstånd för försäkringsdistribution och Garantum Fondkommissions tillstånd för investeringsrådgivning kan ge finansiella råd och står under Finansinspektionens tillsyn. 

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
Januari