• Globalinvest2

    Rådgivning i alla marknadslägen

Om Global Invest

Global Invest är en engagerad aktör som hjälper privatpersoner och företag med finansiell rådgivning. Vi eftersträvar alltid långsiktiga kundrelationer med ömsesidigt förtroende. Som kund hos oss på Global Invest får du en personlig rådgivare som bevakar dina intressen och ger löpande rekommendationer utifrån just din finansiella situation.

Idag är vi mer än 30 medarbetare och vårt huvudkontor ligger i Linköping. Vi har dessutom kontor (och besökskontor) i Kalmar, Oskarshamn, Jönköping, Norrköping, Örebro, Karlstad, Västerås, Stockholm, Malmö och Växjö. Våra kunder finns i hela Sverige.

Våra rådgivare är certifierade finansiella rådgivare och uppfyller därmed kunskapskraven i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd avseende finansiell rådgivning till konsumenter.

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
Januari